Posiedzenie naukowe Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładu Języka Rosyjskiego

We wtorek 11 października w sali 301 odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie naukowe Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładu Języka Rosyjskiego.

W obecności wykładowców IFS, doktorantów i licznie zgromadzonych studentów wszystkich filologii referat Minimum leksykalne jako narzędzie w procesie dydaktycznym wygłosili dr Dorota Drużyłowska i dr Jakub Walczak.

Prelegenci omówili kluczowe założenia Minimum leksykalnego, opracowywanego w ramach projektu Teoretyczne podstawy określenia minimum leksykalnego dla rusycystycznych studiów filologicznych I stopnia w świetle najnowszych osiągnięć glottodydaktyki.

W trakcie wystąpienia poruszyli oni kwestię definicji minimum leksykalnego, zaprezentowali krótki przegląd istniejących minimów leksykalnych opracowanych na gruncie slawistycznym, a także omówili rosyjski system biegłości językowej w odniesieniu do europejskiego. Następnie referenci zaprezentowali metody Task-Based Language Teaching jako podstawy doboru materiału językowego.

W części zasadniczej prezentacji młodzi wrocławscy badacze przedstawili i skomentowali rozwiązania dotyczące sposobu organizacji materiału językowego wraz z zawartym komentarzem gramatycznym i realioznawczym.

Wystąpienie wywołało duże zainteresowanie, co znalazło swój wyraz w nader interesującej dyskusji.

 

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

kierownik PIBP

p.o. kierownika ZJR