Seminarium poświęcone twórczości Iwana Turgieniewa

Dnia 20.10.2016 r. na Moskiewskim Miejskim Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się seminarium dotyczące twórczości Iwana Turgieniewa, w którym wzięło udział sześciu przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego LiK Rosji działającego przy IFS. Seminarium zaowocowało interesującymi dyskusjami na temat utworu "Wiosenne wody" oraz zawarciem nowych polsko-rosyjskich kontaktów studenckich. Przedstawiciele koła spędzili w Moskwie tydzień, podczas którego nie tylko uczestniczyli w wykładach i seminariach, lecz także zwiedzali zabytki i oglądali spektakle teatralne i baletowe.

 

Przewodnicząca SKN LiK Rosji

Fotokronika

Ewelina Piech