Instrukcje dla studentów IFS

Instrukcja obsługi sesji letniej 2021 - Instrukcja 7

Czytaj: Instrukcja obsługi sesji letniej 2021


Ważne terminy w sesji zimowej 2021 - Instrukcja 6

Czytaj: Ważne terminy w sesji zimowej 2021


Kto opiniuje podanie - Instrukcja 5

Czytaj: Kto opiniuje podanie?


Instrukcja obsługi sesji - Instrukcja 4

Czytaj: Instrukcja obsługi sesji zimowej


Rejestracja na przedmioty i do grup zajęciowych - Instrukcja 3

Czytaj dalej: Instrukcja 3_Rejestracja_USOS


Najważniejsze informacje dla studentów IFS - Instrukcja 2

Czytaj dalej: Instrukcja 2_Najważniejsze informacje dla studentów IFS


Jak skutecznie złożyć podanie w sprawach dydaktycznych - Instrukcja 1

Czytaj dalej: Instrukcja w 5 krokach