Nasza oferta:

Konkurs Jednej Powieści

22 stycznia 2019 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbył się trzeci ogólnouniwersytecki Konkurs Jednej Powieści, objęty patronatem Jego Magnificencji Rektora UWr, Dziekana Wydziału Filologicznego UWr i Miesięcznika „Odra”. Organizatorzy (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS, Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów, Studenckie Koło Naukowe Serbistów, pod przewodnictwem Marcina Maksymiliana Borowskiego) tym razem postanowili zaproponować uczestnikom wyjątkowo nie jedną, a dwie powieści do wyboru: „Mistrza i Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa oraz „Most na Drinie” Ivo Andricia. W wydarzeniu wzięło udział 90 studentów z różnych kierunków, walka była bardzo zacięta i wyrównana do tego stopnia, że komisja oceniająca musiała wyłonić trzech zwycięzców (29 punktów na 30 możliwych) i aż cztery drugie miejsca (28 punktów).

Konkurs, jak zawsze, miał formę anonimowego testu. W tym roku po raz pierwszy przyznano także nagrody za najciekawsze pseudonimy.

 

Fundatorami nagród byli Jego Magnificencja Rektor UWr (bony na zakupy o łącznej wartości 400 zł), Dziekan Wydziału Filologicznego UWr (bony na zakupy o łącznej wartości 400 zł), Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr (nagrody książkowe), Miesięcznik „Odra” (roczna prenumerata „Odry”).

 

Imprezę swą obecnością zaszczycili: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego UWr, dr hab. Grzegorz Kowal oraz Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr, dr hab. Michał Sarnowski, profesor UWr, którzy wygłosili słowo wstępne i wręczyli nagrody zwycięzcom.

 

Komisja w składzie:

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz

dr Marcin M. Borowski            

dr Katarzyna Kordas-Shaginyan

dr Wiesława Zybura

mgr Anna Ćwik

mgr Agnieszka Olecka

mgr Bartosz Juszczak

wyłoniła następujących laureatów:

 

- Pierwsze miejsce ex aequo zajęli:

 

JOANNA PIOTROWSKA (filologia rosyjska, test: „Mistrz i Małgorzata”)

AGATA ROMPAŁA (matematyka, test: „Mistrz i Małgorzata”)

RADOSŁAW KLUSEK (filologia rosyjska, test: „Most na Drinie”)

 

- Drugie miejsce ex aequo zajęli:

 

WERONIKA PAWŁOWSKA (filologia rosyjska, test: „MiM”)

RADOSŁAW WAŃCZYK (filologia serbska i chorwacka, test: „Most”)

ANNA SZCZYPKOWSKA (filologia klasyczna, test: „MiM”)

DOROTA HAJ EID (filologia klasyczna, test: „MiM”)

- Nagrody za najciekawsze pseudonimy otrzymali:

 

RADOSŁAW KLUSEK (filologia rosyjska): Przeczytałem „Most na Drinie”/Kazałem spadać swojej dziewczynie/Nie mieliśmy udanego pożycia/Bo pokochałem Ivo Andricia

MAKSYMILIAN STAWIK (filologia serbska i chorwacka): Ten Doktor Z Krawatem I Kamizelką, Popijający Coś Z rurki W Trakcie Zajęć, Ale Nie Można Powiedzieć, Że To Marcin B.

ALEKSANDRA ŻOŁNO (filologia rosyjska): Żółte Kwiatki Małgorzatki

ROKSANA KOCIOŁEK (filologia rosyjska): Iwan Ilicz i Jego Wędrująca Nerka

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za wspólną zabawę i – jako, że planowane są kolejne, coroczne edycje konkursu – zapraszam do udziału w przyszłym roku.

 

Zachęcam także do wypełniania konkursowych testów on-line (anonimowo, z natychmiastowym podaniem prawidłowych odpowiedzi, niestety już bez nagród ;))

- test 2017, „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA8hTtSmXmc_Ugw6hVX_Hzsn5HVbqrHdJ5u3sVBDMV_jkA2Q/viewform

- test 2018, „Anna Karenina” Lwa Tołstoja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjOnR-OrWMMcyGWyO30u9Tn7rRbtw8NvBj3d45r_38lBUuZA/viewform

- testy 2019, „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa: https://drive.google.com/open?id=1yIOa5L5vA4VgewX9eQNOV9PLpKhJgYuzDN0wn_QGFkw

„Most na Drinie” Ivo Andricia: https://drive.google.com/open?id=1sRAX0_5PD8YOyymesL-ppA9ormG4mA6_WcObRmUl_xU

 

Fotokronika

dr Marcin M. Borowski

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ IFS UWR
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SERBISTÓW
DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW

pod patronatem REKTORA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Dziekana Wydziału Filologicznego UWr i Miesięcznika „Odra”

ogłaszają trzeci ogólnouniwersytecki

KONKURS nie jednej, a tym razem DWÓCH POWIEŚCI:

„MISTRZ I MAŁGORZATA” MICHAIŁA BUŁHAKOWA
„MOST NA DRINIE” IVO ANDRICIA

wtorek, 22 stycznia 2019, godzina 16.40
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
(ul. Pocztowa 9)

Konkurs, skierowany do wszystkich studentów i doktorantów UWr, będzie miał formę CAŁKOWICIE ANONIMOWEGO (podpisywanego pseudonimem) TESTU ze znajomości jednej z dwóch powieści.

Do wyboru „Mistrz i Małgorzata” albo „Most na Drinie”.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia mailowe z informacją o wyborze powieści w celu określenia liczby uczestników i testów.

UWAGA: przewidujemy 2 równorzędne nagrody główne.

Rejestracja uczestników, szczegóły i kontakt: 
konkursjednejpowiesci@gmail.com

www.facebook.com/konkursjednejpowiesci

PLAKAT

dr Marcin M. Borowski 

25 stycznia 2018 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbył się drugi ogólnouniwersytecki Konkurs Jednej Powieści: "Anna Karenina" Lwa Tołstoja, objęty patronatem Prorektora ds. Studenckich UWr, Dziekana Wydziału Filologicznego UWr i Miesięcznika „Odra”.

Do działań organizacyjnych pod przewodnictwem doktora Marcina Maksymiliana Borowskiego włączyły się: Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS, Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów, Studenckie Koło Naukowe Serbistów i liczni studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Konkurs, skierowany do wszystkich studentów i doktorantów UWr, miał formę anonimowego (podpisywanego pseudonimem) testu ze znajomości treści „Anny Kareniny”. W wydarzeniu wzięło udział 88 studentów z różnych kierunków (prym wiodła filologia rosyjska), w związku z czym organizatorzy musieli rozplanować pisanie testu na dwie największe instytutowe sale.

Imprezę swą obecnością zaszczycili pan Prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego UWr, dr hab. Grzegorz Kowal oraz pan Dyrektor Instytutu Filologicznego UWr, dr hab. Michał Sarnowski, profesor UWr, którzy wygłosili słowo wstępne i wręczyli nagrody zwycięzcom.

Komisja w składzie:

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin M. Borowski    
mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan
mgr Anna Ćwik
(z pomocą pań Marty Domachowskiej i Zuzanny Boruc)

wyłoniła następujących laureatów:

- Pierwszą nagrodę ex aequo i trofea w postaci bonu ufundowanego przez Dziekana Wydziału Filologicznego o łącznej równowartości 200 zł, bonu o łącznej wartości 200 zł na zakupy w sklepiku uniwersyteckim ufundowanego przez Prorektora ds. Studenckich UWr, rocznej prenumeraty "Odry" i nagród rzeczowych przekazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej zdobyli studenci filologii rosyjskiej

KAROLINA KARPA
MIŁOSZ ROSIAK

- Pierwszą nagrodę dla studenta spoza filologii rosyjskiej (wraz z tym samym zestawem nagród ufundowanych przez władze uniwersyteckie) zdobyła studentka filologii ukraińskiej

KARLA KABŁASZ

- Drugą nagrodę (bon do sklepiku uniwersyteckiego na sumę 100 zł, nagrody rzeczowe) zdobył

DAWID PLUTA

Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę i – jako, że planowane są kolejne, coroczne edycje
konkursu – zapraszają w przyszłym roku!

Fotokronika

dr Marcin M. Borowski

 

 

19 stycznia w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbył się pierwszy ogólnouniwersytecki

Konkurs Jednej Powieści: "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego objęty patronatem

Prorektora ds. Studenckich UWr, Dziekana Wydziału Filologicznego UWr i Miesięcznika

„Odra”.

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu był dr Marcin Maksymilian Borowski. Do działań

organizacyjnych włączyły się: Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS, Doktoranckie Koło

Naukowe Slawistów i liczni studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Konkurs skierowany do wszystkich studentów i doktorantów UWr miał formę anonimowego

(podpisywanego pseudonimem) testu ze znajomości „Zbrodni i kary”. W wydarzeniu wzięło

udział ponad 70 studentów z różnych kierunków (nie tylko filologicznych), sala 201 „pękała w

szwach”.

Imprezę swą obecnością zaszczycił pan prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego

UWr, dr hab. Grzegorz Kowal, który wygłosił słowo wstępne, wspierał komisję w procesie

decyzyjnym i wręczył nagrody zwycięzcom.

Komisja (prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, prof. UWr dr hab. Ewa Komisaruk, dr Marcin M.

Borowski, mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan, mgr Anna Ćwik) była mile zaskoczona bardzo

wysokim poziomem prac – z trudem udało się wyłonić zwycięzcę. Wszyscy laureaci, a

właściwie laureatki, są studentkami filologii rosyjskiej. Wynik ten nie powinien dziwić, jako

że „Zbrodnia i kara” należy do pozycji szczegółowo omawianych na zajęciach. Organizatorzy

– by zachęcić do udziału jeszcze więcej osób z innych kierunków studiów – postanowili w

przyszłym roku przyznać oddzielną równorzędną nagrodę dla uczestników spoza filologii

rosyjskiej.

Pierwsze miejsce i trofea w postaci bonu ufundowanego przez Dziekana Wydziału

Filologicznego o równowartości 300 zł, rocznej prenumeraty "Odry" i nagród rzeczowych

zdobyła Karolina Stanclik.

Równorzędne wyróżnienia (bony o wartości 60 zł na zakupy w sklepiku uniwersyteckim

ufundowane przez Prorektora ds. Studenckich UWr) otrzymały:

Anna Gaudy

Marta Greber

Patrycja Kluba

Aleksandra Sadza

Ewa Zawada

Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę i – jako, że planowane są kolejne, coroczne edycje

konkursu – zapraszają w przyszłym roku!

(Tematem prawdopodobnie będzie „Anna Karenina” Lwa Tołstoja. Informacja pojawi się na

stronie IFS, zakładka Wydarzenia ‒ Aktualności)

Fotokronika

mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan i dr Marcin M. Borowski