Nasza oferta:

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne


Harmonogram zajęć

 

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

 

Drugi język słowiański - harmonogram

 


Program studiów na kierunku

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne

      Studia I stopnia

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2023/24 przedmiot Współczesny język czeski będzie zrealizowany w semestrze letnim*

W roku akademickim 2023/24 przedmiot Literatura i kultura czeska w XXI w. będzie zrealizowany w semestrze zimowym*

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2023/24 przedmiot Metody w badaniach literaturoznawczych (ograniczony wybór) będzie realizowany w semestrze letnim.

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2023/2024

 

* Różnice punktów ECTS wynikające z jednorazowych zmian zostaną wyrównane na koniec roku akademickiego.

 

         Studia II stopnia

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/2021

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2021/2022

 


Program studiów na kierunku SLAWISTYKA


Harmonogram zajęć

 

Oferta zajęć opcyjnych

 

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim dla specjalności filologia czeska


 

SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA CZESKA

studia stacjonarne

      Studia II stopnia

Program studiów 

W roku akademickim 2023/24 przedmiot Słowniki i korpusy w pracy tłumacza i filologa zostanie zrealizowany w semestrze letnim*

* Różnice punktów ECTS wynikające z jednorazowych zmian zostaną wyrównane na koniec roku akademickiego.