Nasza oferta:

Konferencja glottodydaktyczna

Konferencja glottodydaktyczna

Zakład Bohemistyki i biuro ds. Projektów zapraszają 20 maja 2022 (piątek) na naukowo-dydaktyczne wydarzenia, w których udział wezmą studenci, słuchacze studiów podylomowych, uczestnicy kursów języka czeskiego oraz wykładowcy UWr i goście z Krakowa, Warszawy, Katowic, Poznania, Krakowa i Ołomuńca.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu polsko-czeskiego Przekraczamy granice. 

O godzinie 9.00 w sali 301 rozpocznie się konferencja glottodydaktyczna Przyszłość języka polskiego i czeskiego jako języków obcych dla Słowian, realizowana wraz z Biurem ds. Projektów UWr.
O godzinie 13.00 z kolei zapraszamy na jej "młodszą" część, pierwszą od lat konferencję przygotowaną przez naszych studentów z Koła Naukowego Bohemistów pt. Další odstavec – kolejny akapit: studenckie spojrzenie na język czeski i polski, na kulturę i literaturę sąsiadów.
Program konferencji oraz plakat znajdą Państwo w załączeniu.

O godzinie 10.15 studentów i pasjonatów literatury czeskiej zapraszamy do sali 401 na bohemistyczne warsztaty przekładowe, które poprowadzi Olga Czernikow, autorka wielu przekładów, m.in. utworów Radki Denemarkovej (Pieniądze od Hitlera, Przyczynek do historii radości, Kobold, Wady snu), Jana Balabána (Zapytaj taty, Którędy szedł anioł), Vladimíra Binara (Pianka od Chińczyka), Petra Rákosa (Corvina, czyli Książka o krukach) czy Sylvy Fischerovej (Europa jest jak krzesło Thoneta, Ameryka to kąt prosty).

Warsztaty będą krótkim wprowadzeniem do teorii i praktyki przekładu literackiego. Omówione zostaną zarówno zagadnienia ogólne (podstawowe strategie translatorskie, styl i estetyka przekładu, sposoby konstruowania narracji i wprowadzania dialogów w języku polskim, tłumaczenie idiomów i gier językowych), jak i te dotyczące ściśle języka czeskiego (obecná čeština, fałszywi przyjaciele tłumacza, czeskie nazwy własne, wybrane problemy składniowe). Mowa też będzie o współpracy z redaktorami i korektorami oraz o tym, jak zainteresować wydawcę swoim przekładem. Po części teoretycznej nastąpi część praktyczna, podczas której uczestnicy warsztatów będą tłumaczyć na język polski wybrany fragment tekstu literackiego.

Program konferencji [PDF]

dr hab. Jarosław Malicki, kierownik Zakładu Bohemistyki
Studenckie Koło Naukowe Bohemistów UWr i dr Mateusz Wiśniewski, opiekun koła