Nasze kierunki i specjalności:

Struktura IFS - Dyrekcja

 

Dyrektor

prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
 • pokój 114
 • tel. (71) 375 45 69

 

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr Agnieszka Kołodziej
   • pokój 113

    tel. (71) 375 45 32

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych i finansowych

dr Miłosz Bukwalt
  • pokój 110
  • tel. (71) 375 45 70

 

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
  • pokój 113
  • tel. (71) 375 45 58

Podział zadań i kompetencji Dyrektorów w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr