Kontakt AMDU

Sekretarze komisji rekrutacyjnej:

dr Ewa Musiał

ewa.musial@uwr.edu.pl

 

 

 

Kierownik studiów: 

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław, gab. 306/304

przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl

Zastępca kierownika studiów: 

dr Marta Kondracka-Szala
Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, gab. 48d


marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl