Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych

 

kierownik: dr Bogumił Gasek (Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)

członkowie:

 • dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko 
  (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. uniwersytetu
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Julia Rysicz-Szafraniec
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Jadwiga Skowron
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Marta Chaszczewicz-Rydel
  (Zakład Serbistyki i Kroatystyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Magdalena Matkowska-Jerzyk
 • (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr hab. Libor Martinek, prof. uniwersytetu
  (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Sybilla Daković
  (Zakład Serbistyki i Kroatystyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Małgorzata Filipek
  (Zakład Serbistyki i Kroatystyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Anna Ursulenko
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.)
 • dr Marcin Walczyński 
  (Zakład Translatoryki, Instytut Filologii Angielskiej UWr.)
 • dr Roman Madecki 
  (Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, Instytut Slawistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 • doc. dr Ałła Krawczuk 
  (Katedra Języka Polskiego, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 • doc. dr Tatiana Szkapienko
  (Katedra Filologii Słowiańsko-Rosyjskiej, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Kanta w Kaliningradzie)
 • doc. dr Andriej Babanow
  (Katedra Filologii Słowiańskiej, Petersburski Uniwersytet Państwowy)
 • dr Piotr Michałowski
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

O Pracowni

 

O Pracowni

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych skupia pracowników Instytut Filologii Słowiańskiej oraz badaczy z ośrodków krajowych i zagranicznych, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się szeroko rozumianą problematyką przekładu. W ramach jej działalności odbywają się posiedzenia naukowe oraz spotkania o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym.