Nasza oferta:

Uczkiewicz Katarzyna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki 

E-mail:

-

Stanowisko:

-

Funkcje:

Rzecznik prasowy UWrKatarzyna Uczkiewicz – dr nauk humanistycznych, slawistka, tłumaczka języka i literatury czeskiej, wykładowca akademicki. Redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i rocznika „Miasto. Pamięć i Przyszłość”. Od 2014 r. kieruje Ośrodkiem Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautorka (z Łukaszem Medekszą) książki „Ziemie Zachodnie. Zrób to sam”, autorka licznych artykułów poświęconych kulturze powojennych Ziem Zachodnich, propagandzie i kulturze PRL, opozycji antykomunistycznej w Europie Środkowej, relacjom polsko-czeskim. Naukowo interesuje się dyskursami emancypacyjnymi i postzależnościowymi w Europie Środkowej i Wschodniej, myślą V. Havla, historią środkowoeuropejskich ruchów dysydenckich.Książki:

1. Mikropolis Sokołowsko, (monografia wieloautorska) red. K. Uczkiewicz, M. Belof, P.J. Fereński, Wrocław 2016.

2. Uczkiewicz, Ł. Medeksza, Ziemie Zachodnie. Zrób to sam. Wywiady, Wrocław 2015, ss. 192


Artykuły naukowe:

1. Belof, P.J. Fereński, K. Uczkiewicz, Mikropolis Sokołowsko, [w:] Mikropolis Sokołowsko, red. K. Uczkiewicz, M. Belof, P.J. Fereński, Wrocław 2016, s. 7-14

2. Miasto naszych marzeń, „Miasto. Pamięć i Przyszłość” nr 1/2016, Wrocław 2016, s. 9-13

3. Strajki, wybory, banany i dezodoranty, czyli o tym, jak będziemy pamiętać Wrocław przełomu lat 80. I 90. XX w., [w:] 25 lat samorządu Wrocławia, red. W. Suleja,  R. Nowakowski, G. Strauchold, , Wrocław 2015, s. 165-172

4. Zanim powstała wrocławska bohemistyka. O „szpiegowskim” epizodzie w dziejach nauczania języka czeskiego na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, [w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015, red. K. Bock-Matuszyk, W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 327-336

5. Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3., red. D Żygadło-Czopnik, Wrocław 2015.

6. O, my umiemy czekać… Dziewiętnastowieczny projekt czeskiego odrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude, [w:] Przyszłość w kulturze, Prace Kulturoznawcze XV, 2013, red. I. Topp, K. Łukasiewicz, s. 151-162

7. Słuchajcie, co wam teraz powiem… „Obsługiwałem angielskiego króla” Bohumila Hrabala – fikcja literacka a „historia opowiadana”, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 2., Wrocław 2012, s. 74-100

8. Ziemie Zachodnie jako semiosfera, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 41-46.

9. „Co jednou řekl Hichcock Truffautovi” – cytaty w prozie Michala Viewegha, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VI”, Wrocław 2004, s. 241-248.

10. Kto się boi „Wielkiego Brata”? Wielkie mocarstwa i ich wpływ na kształtowanie kanonu symboli narodowych w Polsce i Czechach w XIX w., [w:] Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003. 


Recenzje:

1. ZASTANAWIAĆ SIĘ. OBJAŚNIAĆ. PRZEPRAWIAĆ. DEMASKOWAĆ. (KON)TEKSTY PAMIĘCI. Antologia, red. K. Kończał, Warszawa 2014, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 4, Wrocław 2015, s. …

2. Jiří Pavelka, Kultura, média & literatura, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, red. Ł. Kusak-Skotnicka, Wrocław 2006, s. 136-137.

3. Koniec świata już był, „Odra” 2003, nr 3, s. 102-103.


Przekłady (wybór):

1. Ondřej Macura, wiersze z tomu Sklo: Socjopaci w łódce, Jesienny wieczór, Oni-znowu ci drudzy, Inżynierska praca, Sentyment, Piękna turystyka, z czeskiego przełorzyła Katarzyna Uczkiewicz, „Rita Baum“ nr 27 (wiosna 2013), s. 103-107

2. Pavel Mucke, Dole i niedole czeskiej oral history (1990-2012), przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 131-160,

3. Miroslav Vaněk, Czeska oral history w perspektywie globalnej. Podobieństwa i różnice, przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 161-173,

4. Hana V. Bortlová, Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. Normalizacji i transformacji w świetle oral history), przeł. Katarzyna Uczkiewicz [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 176-185,

5. Lenka Krátká, Byłem ciekawy, czy morze jest słone! Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959-1989), przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 187-204,

6. Jiří Hlaváček, Początki tzw. normalizacji w czechosłowackiej Armii Ludowej we wspominkach świadków, przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 205-223,

7. Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła, XI edycja wystawy, red. M. Gorczyńska, K. Zięba, przekład: D. Kowalewska, K. Uczkiewicz, A. Ziółkowska, Wrocław 2012.

8. Jiří Siostrzonek, Fotograficzna i socjologiczna interpretacja krajobrazu, przeł. K. Uczkiewicz [w:] K. Łukasiewicz, I. Topp (red.): Kultura jako cultura  „Prace Kulturoznawcze” XII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3345, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 253 – 261.

9. Wałbrzych, fotografie: K. Żarkowski, tłumaczenia: na jęz. angielski: R. Matuszkiewicz, na jęz. niemiecki: I. Wigórska, M. Klasa, na jęz. czeski: K. Uczkiewicz-Styś., Wałbrzych 2006.  

10. Petr Borkovec, wiersze z tomu Polní práce: *** (Co robimy? Zajmujemy się przestrzenią…),

11. *** (Rozpaczliwe dni wiosenne pośród zimy), Grudzień w dzielnicy willowej, z czeskiego przełożyła K. Uczkiewicz-Styś, „Rita Baum” nr 7 (zima 2003), s. 56

12. Jáchym Topol, wiersze z tomu Miluju tě k zbláznění: Niedzielna chwilka poezji, Tancerka awangardowa, Wciąż piszę, z czeskiego przełożyła K. Uczkiewicz-Styś, „Rita Baum” nr 7 (zima 2003), s. 57


Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne (wybór):

1. Orgia socjalistycznej konsumpcji czyli „Kobieta za ladą”, „Pamięć i Przyszłość” nr 4/2016 (43)

2. Wrocław – Praga ’89. Eksport rewolucji, „Wszystko co najważniejsze” [portal], https://wszystkoconajwazniejsze.pl/katarzyna-uczkiewicz-wroclaw-praga-89-eksport-rewolucji/

3. Krótki film o… Krzysztofa Kieślowskiego powrót do krainy dzieciństwa, „Pamięć i Przyszłość” 4/2015 (30)

4. Kobieta na peryferiach. Wzorzec kobiecości w (późno)socjalistycznej popkulturze czeskiej, „Pamięć i Przyszłość” nr 19 (1/2013), s. 53-56,

5. Czeska przyjaźń na pruskim uniwersytecie, „Pamięć i Przyszłość” nr 17 (3/2012), s. 71-75,

6. Pomarańcze na choince, „Pamięć i Przyszłość” nr 12 (2/2011)

7. Pokolenie „Świerszczyka”, „Pamięć i Przyszłość nr 13 (3/2011)

8. Rodzina na swoim, „Polska. The Times”, 12 III 2010

9. Słowo i mit, „Gazeta Wrocławska”, 15 V 2010

10. Lewą marsz, „Pamięć i Przyszłość” nr 7 (1/2010),

11. Te, co skaczą i pływają, „Pamięć i Przyszłość” nr 8 (2/2010)

12. ***** Bambo, „Pamięć i Przyszłość” nr 9 (3/2010)

13. Pamiętaj, wróg nie drzemie, „Pamięć i Przyszłość” nr 10 (4/2010)

14. Poczet Niemców polskich, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 1/09, s. 70-73

15. Prawa człowieka i wczasowicza, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 2/09, s. 66-69

16. Deklaracja członkowska, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 3/09, s. 66-69

17. Z pieśnią na ustach, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 4/09, s. 39-42

18. Koza na dzikim zachodzie, „Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 1/08, s. 54-57

19. Dzień pieszego pasażera, „Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 2/08, s. 81-87 


Katalogi:

1. Kiedy ty mówisz Odra… Wrocławska kultura od lat 50; do 70. XX w.,  [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, Wrocław 2016, s. 184-191,

2. Teatr Laboratorium (1959-1984), [w:] Wrocław 1945-2016, red. W Kucharski, Wrocław 2016, s. 203-206

3. Co dziś rzucili?, [w:]Solidarny Wrocław [katalog wystawy], red. W. Kucharski, J. Maliniak, Wrocław 2010, s. 116-119.


Wywiady (wybór):

1. Miasto jako pogranicze. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Katarzyna Uczkiewicz, „Pamięć i Przyszłość” nr 20 (2/2013), s.70-75 .

2. Nie czuliśmy się ofiarami, mówi Petr Pospichal,, czeski dysydent, rzecznik Karty 77, w rozmowie z Katarzyną Uczkiewicz, „Pamięć i Przyszłość” nr 22 (4/2013), s. 65-70.

3. Skrwawione ziemie. Historia wielkiej tragedii - wywiad z prof. Timothym Snyderem, „Pamięć i Przyszłość” nr 16 (2/2012), s. 64-67.

4. Myślimy o potrzebach czytelników – wywiad z Mieczysławem Orskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 16 (2/2012), s. 27-31.

5. Wrocław-Wschód – wywiady z prof. Tadeuszem Lutym i prof. Ryszardem Legutką, „Pamięć i Przyszłość” nr 11 (1/2011)

6. Nie płaczę nad brakiem korzeni – wywiad z Ingą Iwasiów, „Pamięć i Przyszłość” nr 12 (2/2011)

7. Nie jesteśmy zaszczepieni przeciwko totalitaryzmowi – wywiad z dr Łukaszem Kamińskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 14 (4/2011)

8. Budapeszt-Wrocław ’56 – wywiad z Jánosem Tischnerem, „Pamięć i Przyszłość” nr 14 (4/2011)

9. Pogodziłem się z Wrocławiem – wywiad z prof. Markiem Czaplińskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 7 (1/2010)

10. Historia miejsc, historia ludzi – wywiady z prof. Krzysztofem Kawalcem i prof. Krzysztofem Ruchniewiczem, „Pamięć i Przyszłość” nr 8 (2/2010)

11. Ziemie zachodnie z perspektywy europejskiej – wywiad z Kazimierzem M. Ujazdowskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 9 (3/2010), 

12. … to jest fascynująca historia – wywiady z Pawłem Kowalem i  Jackiem Protasiewiczem, „Pamięć i Przyszłość” nr 10 (4/2010)

13. Najważniejsze jest długie trwanie (z Łukaszem Medekszą) – wywiad z Adolfem Juzwenką, „Pamięć i Przyszłość” nr 6 (4/09), s. 7-16

14. Nie stąpam po cudzych śladach – wywiad z Markiem Krajewskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 6 (4/09), s. 17-25