Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
gab. 316, tel. (71) 375 45 63

E-mail:

wieslawa.zybura [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Artykuły:

1. Wasilij Żukowski (1783-1852), „Orbis Linguarum” 6, 1997, s. 65-75.

2. Marek Zybura, Wieslawa Zybura (Wroclaw): "Wassilij A. Żukowski i Niemcy". W: Ogród Nauk Filolgicznych. Księga Pamiątkowa Poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Pod redakcją naukową M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole: Wydawnictwo U.O. 2005, s. 751-761

3. Первые книгоиздатели и книготорговцы немецкого происхождения в Санкт-Петербурге, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2009, s. 369-375.


 
Recenzje:

1. Testy i zadania egzaminacyjne z języka rosyjskiego, pod red. W. M. Żelazowskiej, Warszawa 1994 [w:] „Orbis Linguarum” 1, 1994, s.193.

2. H. Granatowska, J. Danecka, Как дела?Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla początkujących, Warszawa 1995 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 351-352.

3. T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 344-345.


 
Prace redakcyjne:


1. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss.

Wydział Filologiczny