Koordynatorzy programów studenckich

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU Erasmus+
dr Joanna Kula
gab. 211
e-mail: joanna.kula [na] uwr.edu.pl 
tel. (71) 375 45 77
dla studentów FILOLOGII ROSYJSKIEJ, FILOLOGII UKRAIŃSKIEJ
oraz UKRAINISTYKI Z ANGLISTYKĄ
 

dr Lenka Ptak
gab. 211
e-mail: lenka.ptak [na] uwr.edu.pl 
tel. (71) 375 45 77

dla studentów FILOLOGII CZESKIEJ I FILOLOGII SERBSKIEJ I CHORWACKIEJ
UWAGA: W przypadku nieobecności jednego z koordynatorów
podział na filologie nie obowiązuje.

 

 

KOORDYNATOR PROGRAMÓW

CEEPUS, ISEP, Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda, stypendia rządowe, Stypendium Wyszehradzkie, umowy bilateralne

 

KOORDYNATOR PROGRAMU MOST


dr Joanna Kula
gab. 211
joanna.kula [na] uwr.edu.pl 
tel. (71) 375 45 77

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
Pocztowa 9, 53-313 Wrocław