CEEPUS

 

Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich CEEPUS mogą wziąć udział w programie i wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim.

Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Studenci aplikują o wyjazd bezpośrednio na stronie cepus.info, wypełniając formularz on-line. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na stypendium powinni wypełnić również formularz wyjazdowy i złożyć go razem z learning agreement w BWM.

Osoba kontaktowa:

Agata Nowak e-mail: agata.nowak@uni.wroc.pl

tel.71 375 2877, 71 375 2864

Wszelkie dodatkowe informacje (druki, adresy, wzory dokumentów) dostępne są na internetowej stronie programu pod adresem http://www.ceepus.info/.

Wszelkie zapytania kierować można na adres Polskiego Biura CEEPUS:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Polskie Biuro CEEPUS National CEEPUS Office Poland 00-896 Warszawa, ul.Ogrodowa 28/30 tel. 22 393 38 17, 22 393 38 19

fax: 22 826 28 23 e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl , www.buwiwm.edu.pl