ISEP

ISEP (International Student Exchange Program) daje możliwość wyjazdu na studia do USA.

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie do 20.11.2021 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p. 109) następujących dokumentów:

  • CV (w języku polskim),
  • list motywacyjny (w języku polskim),
  • dwa listy polecające od pracowników dydaktycznych UWr, w tym jeden od dyrektora instytutu* (w języku angielskim, na papierze firmowym z danymi kontaktowymi),
  • zaświadczenie o średniej z całości studiów (w języku polskim) - wymagane minimum to średnia 4.0,
  • certyfikat TOEFL poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku nieposiadania certyfikatu TOEFL istnieje możliwość złożenia w I etapie rekrutacji innego dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego z określonym poziomem biegłości wg. wytycznych Rady EuropyCertyfikat TOEFL lub IELTS są niezbędne do podjęcia studiów w USA).
Szczegóły dotyczące programu ISEP na stronie Biura Współpracy Międzynarodowe:
 

Kontakt w Biurze Współpracy Międzynarodowej - Marta Bławat - e-mail: marta.blawat@uwr.edu.pl