ISEP

W grudniu 2005 roku Uniwersytet Wrocławski przystąpił do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP (International Student Exchange Program). W Programie ISEP uczestniczy 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelni amerykańskich.

W pierwszych latach uczestnictwa naszego Uniwersytetu w Programie realizowane będą wyjazdy jednosemestralne tylko do uczelni znajdujących się w USA.

Student wyjeżdżający:

  • pokrywa koszt utrzymania studenta zagranicznego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski - wpłacając jednorazowo do kasy uniwersyteckiej stypendium w wysokości 5000 PLN (1000 PLN x 5 miesięcy)
  • pokrywa "application fee" w wysokości 100 $
  • pokrywa "acceptance fee" w wysokości 375 $
  • zwolniony jest z opłat za studia na uczelni amerykańskiej oraz otrzymuje bezpłatne miejsce w domu studenckim i wyżywienie,
  • pokrywa koszty ubezpieczenia w USA (ok.200 $) oraz koszty wizy (ok.160$),
  • pokrywa koszty rejestracji w systemie SEVIS, co jest konieczne do aplikowania o wizę studencką (200$),
  • pokrywa koszty biletów lotniczych*.

*Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie 2000 PLN.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Joanna Skotnicka: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl lub Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl

 

Szczegóły na: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany