Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

 

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

Realizator programu:

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa

Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka

tel. 504-103-904

strona programu: www.kirkland.edu.pl