Ogłoszenia (wszystkie programy studenckie)

 

Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 25 X 2017r. w sprawie zasad wyjazdów studentów WF w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki

Komunikat nr 4-2017 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 25 X 2017r.