Gwóźdź-Szewczenko Ilona

 
Kierownik Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie
 
 
 
E-mail:

ilona.gwozdz-szewczenko [na] uwr.edu.pl

 

 Jestem pomysłodawczynią i autorką programu Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie. Na co dzień jestem pracownikiem Zakładu Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnię również funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFS, jestem także członkinią Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W kręgu moich zainteresowań leży literatura czeska i słowacka 2. połowy XX wieku, nauczanie języka czeskiego oraz polskiego jako obcego, a także dydaktyka przekładu. Od wielu lat tłumaczę teksty naukowe, prawne, ekonomiczne, techniczne, a także literackie i współpracuję z różnymi podmiotami (organizacje turystyczne, euroregiony, firmy), jestem biegłą w zakresie języka czeskiego powoływaną przez instytucje wymiaru sprawiedliwości – sądy, prokuraturę i policję. Od 2019 roku jestem koordynatorką tłumaczeń filmowych dla Przeglądu Filmowego Kino na Granicy (CZ → PL, SK → PL). Opublikowałam wiele pozycji poświęconych literaturze czeskiej, glottodydaktyce oraz problematyce przekładu.