Gańczarczyk Gabriela

 
 
 
 

 

E-mail:

GabrielaMaria.Ganczarczyk [na] upce.cz

 

 Od lat jestem związana z Czechami, językiem czeskim, tłumaczeniami i nauczaniem. Mieszkam w Pradze, pracuję w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu Pardubice, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu kultury i literatury polskiej, przekładu oraz praktycznej nauki języka polskiego. Naukowo zajmuję się głównie historią kobiet w kontekście Europy Środkowej, historią polskiej i czeskiej literatury II poł. XIX i początku XX w. oraz środkowoeuropejskimi mitami i mitologiami narodowymi. W latach 2009-2015 koordynowałam tłumaczenia filmów na potrzeby Przeglądu Filmowego Kino na Granicy (najpierw w kombinacji PL → CZ, później całość). W latach 2012-2015 pracowałam jako metodyczka tłumaczeń ustnych środowiskowych w organizacji pozarządowej META o.p.s., zajmującej się integracją obcokrajowców. Specjalizuję się w tłumaczeniach z zakresu historii, historii sztuki oraz literaturoznawstwa, tłumaczę też filmy, scenariusze filmowe i sztuki teatralne.

Grabiński Tomasz

 
 

 

 

 
E-mail:

tgrabinski [na] wp.pl 

 

 Pod koniec XX wieku ukończyłem filologię słowacką na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem pracowałem m.in. w Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, jako analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i dziennikarz w dziale zagranicznym „Gazety Wyborczej”, pisałem też regularnie do słowackiego dziennika „SME”. W latach 2009-2014 byłem zastępcą dyrektora ds. programowych Instytutu Polskiego w Bratysławie oraz II sekretarzem Ambasady RP w Słowacji. Przetłumaczyłem kilkanaście książek z jęz. słowackiego i czeskiego. W 2014 r. jedna z nich – powieść „Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)” Pavla Rankova – otrzymała Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus. Kilkanaście lat temu prowadziłem sporadycznie zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej oraz Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr.

Więcej informacji na temat moich przekładów: http://stl.org.pl/profil/tomasz-grabinski/

-.

Gwóźdź-Szewczenko Ilona

 
Kierownik Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie
 
 
 
E-mail:

ilona.gwozdz-szewczenko [na] uwr.edu.pl

 

 Jestem pomysłodawczynią i autorką programu Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie. Na co dzień jestem pracownikiem Zakładu Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnię również funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFS, jestem także członkinią Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W kręgu moich zainteresowań leży literatura czeska i słowacka 2. połowy XX wieku, nauczanie języka czeskiego oraz polskiego jako obcego, a także dydaktyka przekładu. Od wielu lat tłumaczę teksty naukowe, prawne, ekonomiczne, techniczne, a także literackie i współpracuję z różnymi podmiotami (organizacje turystyczne, euroregiony, firmy), jestem biegłą w zakresie języka czeskiego powoływaną przez instytucje wymiaru sprawiedliwości – sądy, prokuraturę i policję. Od 2019 roku jestem koordynatorką tłumaczeń filmowych dla Przeglądu Filmowego Kino na Granicy (CZ → PL, SK → PL). Opublikowałam wiele pozycji poświęconych literaturze czeskiej, glottodydaktyce oraz problematyce przekładu.

Jastrowicz-Żegiestowska Beata

 
 

 

 

 

E-mail:

beata.jastrowicz [na] uwr.edu.pl

 Z językiem czeskim jestem związana od 2006 roku, wtedy właśnie rozpoczęłam studia bohemistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Blisko 8 lat mieszkałam w Brnie, gdzie już podczas studiów uczyłam  języka czeskiego na Uniwersytecie Masaryka. Jako certyfikowany lektor gościnnie prowadziłam zajęcia na uczelniach w Belgii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. Nie wierzę w istnienie talentu językowego, natomiast uważam, że każdy przy odpowiednim zaangażowaniu jest się w stanie nauczyć języka obcego – każdego.   

Kołodziej Agnieszka

 
 

 

 

 

E-mail:

agnieszka.kolodziej@uwr.edu.pl

 Polonistka i slawistka, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Od roku 2019 pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS. Autorka licznych publikacji z zakresu onomastyki konfrontatywnej. Recenzent wydawniczy w czasopismach językoznawczych „Acta onomastica”, „Didaktické studie”, „Kwartalnik Językoznawczy”. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu międzynarodowych, interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół onomastyki słowiańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zoonomastyki i chrematonomastyki, lingwistyki kulturowej, metodyki nauczania, przekładu naukowego, medycznego, korespondencji urzędowej.

 

Malicki Jarosław

 
 

 

 

 
E-mail:

jaroslaw.malicki [na] uwr.edu.pl

  

 Z językiem czeskim na co dzień żyję od 30 lat czyli od czasu, kiedy na Uniwersytecie Wrocławskim powstało pierwsze studium języka czeskiego. Niewiele krócej pracuję jako nauczyciel akademicki - ze studentami języka i kultury czeskiej oraz filologii czeskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr, z czeskimi studentami polonistyki i bohemistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze, a na wykładach gościnnych ze studentami innych uczelni w Czechach oraz w Bułgarii i Słowenii. Uczę zazwyczaj wiedzy o języku, a więc przedmiotów gramatycznych, ale prowadzę również zajęcia kulturowe, realioznawcze i lektoraty języka czeskiego (mam też doświadczenia jako lektor języka polskiego). Naukowo zajmuję się toponomastyką, historią języka czeskiego, polsko-czeskimi i śląsko-czeskimi stosunkami językowymi i kulturalnymi. Opublikowałem wiele prac poświęconych tej problematyce. Tłumaczę teksty informacyjne naukowe i literackie. Pracuję w Zakładzie Bohemistyki IFS UWr, pełnię obowiązki kierownika zakładu.

Matkowska-Jerzyk Magdalena

 
 

 

 
 
E-mail:

magdalena.matkowska-jerzyk [na] uwr.edu.pl

 

 Na Uniwersytecie Wrocławskim pracuję od 2016 roku jako językoznawca, uczę przedmiotów specjalistycznych związanych z przekładem i ogólnie pojętą gramatyką języka czeskiego. Mam duże doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami współpracy obustronnej, ukierunkowanymi na wsparcie rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.  Przy projektach związanych z Republiką Czeską pracuję od kilkunastu lat, zarówno jako koordynator merytoryczny, jak i tłumacz. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy INTERREG V-A od 2007 roku zrealizowałam projekty na łączną kwotę prawie 2 milionów euro. Obecnie jako redaktor wiodący (kierownik merytoryczny) pracuję przy projekcie „Okno na pogranicze – Spolu na hranici”, który przy wsparciu środków unijnych tworzą ČT Studio Ostrava oraz TVP3 Wrocław. Jestem autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących zagadnień języka czeskiego, współpracy obustronnej, translatoryki i problematyki polsko-czeskiego pogranicza. 

Ptak Lenka

 
 

 

 

 

E-mail:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

 Z pochodzenia jestem Słowaczką. Pracuję w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr jako nauczyciel akademicki. Prowadzę lektoraty języka czeskiego oraz przedmioty dotyczące gramatyki języka czeskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana jestem w sprawy związane z międzynarodowymi wymianami studenckimi, w IFS pełnię obowiązki instytutowego koordynatora Erasmus+ oraz innych międzynarodowych programów studenckich. W kręgu moich zainteresowań naukowych leży współczesny język czeski, słowacki i polski, zwłaszcza ich konfrontacja na gruncie słowotwórstwa oraz ich fonetyka, semantyka i leksykologia. Naukowo zajmuję się również językoznawstwem korpusowym oraz dydaktyką języka czeskiego jako obcego.

Serwatka Margareta

 
 

 

 
E-mail:

margareta.serwatka [na] gmail.com

 

 

 Jestem doktorem nauk ekonomicznych ze specjalizacja w handlu zagranicznym. Rozprawę doktorską, pt. „Rozwój polsko-czeskich stosunków gospodarczych w latach 1989-2008” obroniłam na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w roku 2010. Mam doświadczenie biznesowe i akademickie, prowadziłam projekty dla największych polskich firm na rynku czeskim.  Wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze redagowałam „Przewodnik po rynku czeskim” – publikację skierowaną do polskich przedsiębiorców. Prowadziłam także szkolenia dotyczące prowadzenia firm w Czechach dla Enterprice Europe Network (programy dla przedsiębiorców dotowane przez UE). Mieszkam na stale w Czechach. Przez wiele lat prowadziłam zespół doradztwa specjalistycznego dla polskich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności w Czechach. Obejmowało ono rejestracje spółek i działalności gospodarczych, księgowość, rekrutacje, prowadzenie spraw administracyjnych, w tym tłumaczeń i szkoleń specjalistycznych dla  firm polskich w Czechach.

 

Uczkiewicz Katarzyna

 
 

 

 

 

E-mail:

-

 

 Jestem slawistką, wykładowcą, tłumaczką języka czeskiego, dziennikarką, badaczką relacji polsko-czeskich. Obecnie rzeczniczką prasową Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem także redaktorką  naczelną kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”; autorką kilkudziesięciu artykułów popularyzujących tematykę Europy Środkowej, a także audycji radiowych „Jak powstali Dolnoślązacy” i „Halo, Sąsiedzi” (z Tomaszem Sikorą) w Radiu Wrocław. Napisałam wspólnie z Łukaszem Medekszą książkę „Ziemie Zachodnie. Zrób to sam”. Jestem laureatką m.in. I nagrody w IV konkursie im. Macieja Szumowskiego na reportaż, zostałam też wyróżniona wyróżniona odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Znajomi mówią o mnie, że jestem dziwną bohemistką, skoro nie lubię piwa i nie jem mięsa. Jestem przykładem na to, że Czechy i Czechów można kochać z wielu innych, nie tak oczywistych, powodów. Uczę tego moich studentów w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W pracy naukowej inspiruje mnie czeska literatura i architektura XX w., postać V. Havla, underground, współpraca środkowoeuropejskich dysydentów. Fascynuje mnie czeska polityka, urbanistyka i gry komputerowe. 

Wiśniewski Mateusz

 
Z-ca Kierownika Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie
 

 

 

E-mail:

mateusz.wisniewski [na] uwr.edu.pl

  Jestem językoznawcą, wykładowcą akademickim, menedżerem kultury, tłumaczem. Interesuję się funkcjonalnymi aspektami przekładu artystycznego, komunikowaniem zjawisk kultury, praktyką PR, zarządzaniem w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, teatrem operowym, a ostatnio (nawet bardzo) – orientalizmami w języku czeskim. W 2019 wydałem książkę „Libretto i sztuka jego przekazu. Czeska opera w Polsce – wybrane zagadnienia tekstu i języka”. Poza Uniwersytetem Wrocławskim – pełnię funkcję dyrektora generalnego Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów i jestem prezesem Stowarzyszenia im. Richarda Straussa.

Woźniak Kamila

 
 

 

 
 
 
E-mail:

kamila.wozniak [na] uwr.edu.pl

 

 Z Zakładem Bohemistyki zawodowo związana jestem od 2011 roku. Pracuję tu na stanowisku adiunkta, literaturoznawcy. Moje zainteresowania naukowe obejmują literaturę czeską pierwszej połowy XX wieku, gnostycyzm, mistycyzm, teorię archetypów, somatopoetykę i studia nad pamięcią. Jestem autorką wielu publikacji naukowych, w tym 2 monografii literaturoznawczych. Prowadzę zajęcia literaturoznawcze oraz te dotyczące praktycznej nauki języka czeskiego. Doświadczenie w nauczaniu języka czeskiego (prawie 14-letnie) zdobywałam w Polsce i w Czechach (m.in. podczas studiów doktoranckich, które odbyłam w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu). Od 10 lat prowadzę też działalność gospodarczą, w ramach której m.in. organizuję i prowadzę kursy języka czeskiego dedykowane środowiskom biznesowym. Współpracowałam z takimi firmami, jak np. C.H. Robinson – kurs języka czeskiego związany z tematyką transportu i spedycji, McCain Poland – język czeski w handlu, Karkonoski Park Narodowy – język czeski w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Przygotowywałam swoich kursantów do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 i C1. Wielu zdało go z powodzeniem. Dodatkowo jestem certyfikowanym tutorem oraz mediatorem, a niektóre z technik wykorzystywanych w tutoringu czy mediacji przenoszę na grunt nauczania językowego.

Zalewski Wojciech

 
 
 
 

 

 
E-mail:

vojtazal [na] gmail.com 

 

 Pierwszy kontakt z językiem czeskim miałem w czasach szkolnych, kiedy po otwarciu granic uczestniczyłem w wielu imprezach turystycznych organizowanych przez oddział wrocławski PTTK. Z biegiem lat zacząłem również brać aktywny udział w ich przygotowaniu. Studiując geografię na Uniwersytecie Wrocławskim zdałem egzamin na przewodnika sudeckiego, rozpocząłem również naukę języka czeskiego, dzięki czemu ostatni semestr studiów mogłem spędzić w Brnie. W trakcie studiów doktoranckich uzyskałem uprawnienia przewodnika miejskiego po Wrocławiu oraz przewodnika miejskiego po Pradze. Stopień doktora Nauk o Ziemi uzyskałem w 2012 roku. Pracowałem także we wrocławskim Centrum Informacji Turystycznej oraz Biurze ds Euro 2012 UM Wrocławia, w którym byłem odpowiedzialny m.in. za kontakty z czeskimi mediami. Jestem również nauczycielem geografii i egzaminatorem maturalnym tego przedmiotu. Od 2012 r. prowadzę działalność gospodarczą (www.adalbertus.eu), której głównym profilem są usługi przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek, a głównym kierunkiem, który obsługuję, jest Republika Czeska. Zajmuję się ponadto opracowywaniem map tematycznych oraz turystycznych planów miast. Wykonuję także tłumaczenia tekstów w zakresie geografii, turystyki i kartografii.

Żygadło-Czopnik Dorota

 
 

 

 

 
E-mail:

dorota.zygadlo-czopnik [na] uwr.edu.pl

 

 Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, przez kilka lat pełniłam funkcje kierownika Wieczorowych Licencjackich Studiów Bohemistycznych (2002-2007), p.o. kierownika Zakładu Bohemistyki (2016-2020) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Obecnie jestem członkiem Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami i Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr, członkiem Rady Redakcyjnej czasopism: „Jazyk-Literatura-Komunikace” (Republika Czeska), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (2013-2019, Wrocław), w latach 2013-2016 byłam członkiem międzynarodowego projektu badawczego „Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych”. Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie na obrazie literatury i kultury czeskiej po aksamitnej rewolucji 1989 roku, nowoczesnej czeskiej myśli teoretycznej (dorobek czeskiej teorii literatury i teatrologii) oraz recepcji literatury czeskiej w Polsce. Jestem autorką licznych publikacji oscylujących wokół problematyki tożsamościowej, pokoleniowej, dotyczącej traumy posttotalitarnej oraz problemów przekładu artystycznego.