Ptak Lenka

 
 

 

 

 

E-mail:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

 Z pochodzenia jestem Słowaczką. Pracuję w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr jako nauczyciel akademicki. Prowadzę lektoraty języka czeskiego oraz przedmioty dotyczące gramatyki języka czeskiego. Od ponad 10 lat zaangażowana jestem w sprawy związane z międzynarodowymi wymianami studenckimi, w IFS pełnię obowiązki instytutowego koordynatora Erasmus+ oraz innych międzynarodowych programów studenckich. W kręgu moich zainteresowań naukowych leży współczesny język czeski, słowacki i polski, zwłaszcza ich konfrontacja na gruncie słowotwórstwa oraz ich fonetyka, semantyka i leksykologia. Naukowo zajmuję się również językoznawstwem korpusowym oraz dydaktyką języka czeskiego jako obcego.